Amélie Gauthier

Amélie Gauthier

Intermón Oxfam (Spain)
Oficial de comunicación e incidencia política en Haití